Foreningen af danske online apoteker

Om Foreningen af Danske Online Apoteker

Foreningen af Danske Online Apoteker er stiftet med det formål at fremme onlineforhandling af lægemidler i Danmark og internationalt. På nuværende tidspunkt har online apotektsdrift en række væsentlige udfordringer i forhold til fysisk apoteksdrift. Online-apotekerne skal blandt andet kunne klare sig overfor de udenlandske apoteker samtidig med, at de håndterer fagligheden og sikkerheden overfor patienterne.

Foreningen af Danske Online Apoteker ønsker størst muligt samarbejde med Danmarks Apotekerforening, og foreningen arbejder sammen med Foreningen for Dansk Internethandel (FDIH) på udvalgte områder.

Foreningen af Danske Online Apoteker er stiftet af de to danske online apoteker apotekeren.dk og webapoteket.dk i juni 2017.

Formål

Foreningens formål er at fremme onlineforhandling af lægemidler i Danmark og internationalt. Foreningens formål er udelukkende at arbejde med konkrete enkeltsager.

Foreningen vil overordnet set arbejde for, at danske online apoteker har mulighed for at være konkurrencedygtige både nationalt og internationalt.

Foreningen vil derfor

  • varetage medlemmernes interesser overfor offentlige myndigheder, organisationer og samarbejdspartnere,
  • arbejde for en så effektiv, frit tilgængelig og billig internetinfrastruktur som mulig,
  • fremme god markedsskik og etik på området for onlineforhandling af lægemidler, såvel nationalt som internationalt,
  • arbejde aktivt for, at lovgivningen om onlineforhandling af lægemidler bliver fortolket i overensstemmelse med lovgivers hensigt, tilpasset løbende og håndhævet på en ensartet måde overfor alle aktører,
  • deltage i relevante høringsprocesser, udvalg, nævn, komiteer og lignende såvel nationalt som internationalt

Medlemmer

apotekeren.dk forhandler et stort udvalg af mærkevarer inden for hudpleje, vitaminer mm. samt receptpligtige lægemidler og håndkøbslægemidler.

webapoteket.dk forhandler en række udvalgte helbreds- og velværeprodukter samt recept- og håndkøbsmedicin.

Bestyrelse

Lars Persson 

Trine Løvgren Persson

 alt=

Jette Havbo

Dorte Brix

dorte

Presse

Seneste pressemeddelelse: 4. juli 2017 

"Ny forening til fremme af onlineforhandling af lægemidler i Danmark og internationalt ser dagens lys"

 

Pressehenvendelser bedes rettet til formand Lars Persson, 29 80 36 80 eller kontakt@FDOA.dk

Foreningen af Danske Online-Apoteker
CVR-nummer: 38752111

E-mail: kontakt@FDOA.dk

Fruebjergvej 3, box 81
2100 København Ø